5.1. Matemaatika-informaatikateaduskond

DSpace/Manakin Repository

5.1. Matemaatika-informaatikateaduskond

Recent Submissions

 • Uurman, Liina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamilisi süsteeme, mis muutuvad ajas ja põhinevad diferentsiaalvõrranditel. Töös on esitatud mõned mehaaniliste võnkumiste ja majanduse ülesannete mudelid koos ülesande ...
 • Ollema, Merilin (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida silindrilise kooriku painet. Koorik on konstruktsioonielement, mis on piiratud kahe kõverpinnaga, mille vaheline kaugus on võrreldes kooriku teiste ...
 • Nadel, Rihhard (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Bakalaureusetöös antakse erinevate diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldus R. Halleri, J. Langemetsa ja M. Põldvere ühisartikli „ On duality of diameter 2 properties “ põhjal, mis on ilmumas ...
 • Brokan, Galina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Käesolevas bakalaureusetöös on vaadeldud Gaussi täisarve ja nende omadusi. On toodud Gaussi täisarvude, Gaussi täisarvude normi ja Gaussi algarvude definitsioonid. On uuritud pööratavaid Gaussi täisarve ja nende seoseid ...
 • šabunova, Kristina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Bakalaureusetöö eesmärk on uurida funktsioonide sümmeetrilist ja nõrka pidevust. Me veendume, et kui funktsioon on pidev, siis see on nii sümmeetriliselt kui ka nõrgalt pidev ja näitame, et need mõisted ei ole võrreldavad. ...